neo

Neologismen

Gepubliceerd op 14-08-2020

2020-08-14

beleidsintimiteit

betekenis & definitie

vertrouwelijkheid van het overleg of het samenwerken tussen bewindslieden en ambtenaren aangaande beleidszaken

Donner voegt daaraan toe dat het streven naar openbaarheid van bestuur niet ten koste mag gaan van het dagelijkse werk. "Goed bestuur is gediend met een bepaalde mate van vertrouwelijkheid. Interne adviezen en concepten komen niet in aanmerking voor systematische publicatie. Deze beleidsintimiteit maakt het voor ambtenaren mogelijk nieuwe ideeën vrijelijk te bespreken."
http://www.gemeente.nu/web/Actueel/Dienstverlening/Burgerzaken/Burgerzaken-Artikel/54629/Uitleg-Donner-over-misbruik-Wob.htm

Informatie mag openbaar worden vanaf besluitvorming; voor de fasen daarvoor dient de beleidsintimiteit gerespecteerd te worden.
http://forum.archieven.org/index.php?topic=31627.0;wap2