Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Gepubliceerd op 18-09-2020

2020-09-18

Uit het oog, uit het hart

betekenis & definitie

D.w.z. zoodra iemand afwezig of vertrokken is, wordt hij licht vergeten, want die van vorogen es, es teer vergheten, des sjtghewes (Tijdschrift VII, 289).

In het mnl.: dinc die uten oghen es es uterherten syds ghewes (vgl. Doet. II, 2167); Prov. Comm. 166: die uten oghen es is vter harten, qui proeul est oeulis proeul est a lumine cordis; Goedthals, 24: die wter ooghen is, wter herten; Campen, 71: die wt den oghen is die is oeck wten herten; zie verder Sart. I, 3, 22; V.d. Venne, 132: Wt de ooghen, buyten 'thart, Hooft, Ged. 1,130,37; Brederoo 1,1783: 't Is al gelijck men seyt: uytter ooghen, uytter harten; Idinau, 203; C. Wildsch. II, 251; Harreb.

I, 290 a en III, 218 b; Ndl. Wdb. X, 2281; De Cock2, 118; Antw. Idiot. 886; Waasch Idiot. 478: uit der oogen uit der herten; Afrik. uit die oog, uit die hart, Bebel, bl. 458-460; Erasmus, CL; Wander I, 169: aus den Augen, aus dem Sinn; nd. ut den Augen, ut den Sinn (Eckart, 24); fr. loin des yeux, loin du coeur, eng. out of sight, out of mind; long absent soon forgotten; fri. ut it each, ut it hert; vgl. het lat.: quantum oculis, animo tam procul. ibitamor]; mlat. quisquis abest oculis, fructu privatur amoris; qui procul est oculis, procul est a lumine cordis (Werner, 78).