Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Gepubliceerd op 10-03-2020

Niemand kan twee heeren dienen

betekenis & definitie

Dit spreekwoord is ontleend aan Matth.

VI, 24 of aan Luc. XVI, 13, waar Jezus tot Zijne discipelen zegt: Ghy en cont niet Gode dienen ende den Mammon. Thans worden deze woorden ook opgevat in den zin: men kan zich niet tegelijk aan twee zaken wijden, of twee partijen aanhangen. Vgl. het mlat. nemo potest digne dominis servire duobus; nemo facit dominis servimina congrua binis (Werner, 52); in het Mnl.: Lsp. III, 3, 715: niementen mach na Christus leren te pointe dienen twee heren; Servilius, 18: Men en can gheen twee heeren te samen gedienen; Campen, 119: Men can ghien twee Heeren gelyck dienen; Spieghel, 287; Harreb. I, 295 b; Wander II, 563; Joos, 206 en Zeeman, 269-270; fr. nul ne peut servir deux maîtres; hd. niemand kann zweien Herren dienen; eng. no man can serve two masters.