Natuurdiëtisten Nederland

Natuurdiëtisten Nederland is een platform, inspiratiebron en kennisinstituut over voeding, opgericht door Marijke de Waal Malefijt, klinisch werkend natuurdiëtist.

Gepubliceerd op 23-02-2020

Rauwe melk

betekenis & definitie

Rauwe melk is de melk die nog geen bewerking heeft ondergaan als standaardiseren, koken, pasteuriseren of homogeniseren. Rauwe melk is het uitgangsproduct voor de zuivelindustrie.

Verhitting van rauwe melk leidt tot het uitlokken van een allergische reactie. Dit geldt zowel voor rauwe volle melk, rauwe ontroomde melk als ook de zoete rauwe wei-fractie.

Uit onderzoek onder jonge kinderen, die leden aan meerdere allergieën bleek dat deze kinderen alleen rauwe melk konden verdragen, niet melk die gepasteuriseerd en gehomogeniseerd was.

Het gebruik van houten kaastobbes blijkt geen enkele aanleiding te geven tot vervuiling van kaas met ongewenste, zoönotische bacteriën. De biofilm op het houten oppervlak fungeert namelijk als een bron van melkzuurvergistende bacteriën, een praktijk die vroeger ook in Nederland gebruikt werd. Toen maakten de Nederlandse boerinnen hun Goudse boerenkaas ook nog twee keer per dag in enkelwandige houten tobbes.

Ook bij een ander gebruik van hout bij de melkverwerking, namelijk de kaasplanken waarop de kaas rijpt, ziet men bij nader onderzoek geen aanleiding om dit vanuit hygiëne-oogpunt te vervangen door plastic of roestvrij staal. Hout ademt en is in contact met de melk en de kaas, RVS en plastic niet.

In verschillende Europese landen loopt de PARSIFAL- studie. Hierin worden kinderen die op de boerderij met melkvee zijn groot geworden, vergeleken met hun leeftijdsgenoten uit het dorp, die niet op de boerderij opgroeiden.
In 2020 zullen de kinderen van de destijds meer dan 1000 aan het onderzoek deelnemende, zwangere vrouwen, in hun 17e levensjaar worden onderzocht. Deze langjarige cohort-studie in de Franse Comté-regio levert zeer interessante inzichten op over de positieve effecten van rauwe melk op de gezondheid van jonge mensen.

Aangetoond is dat de consumptie van rauwe melk een onafhankelijk effect is, niet alleen in het voorkómen van astma en allergie, maar ook in verschillende infecties in neus-, keel- en oorgebied. Dit geldt voor alle kinderen, onafhankelijk van of zij van de boerderij komen of in een dorp zijn opgegroeid zonder contact met boerderijvuil en dieren. Er zou sprake zijn van een algemeen beschermend principe in of door rauwe melk, dat niet door specifieke bacteriën wordt veroorzaakt.

Rauwmelkse producten lijken goed te zijn voor het darmmicrobioom. Aan de hand van poeponderzoek (darmmicrobioom) wordt duidelijk hoe uniek de relatie van moeder en baby is en hoe belangrijk borstvoeding is voor de opbouw van een rijke darmflora.
De teruggang van de diversiteit van de darmflora is een negatief bijkomend effect van de westerse leefstijl. Jonge kinderen, maar ook zwangere moeders komen te weinig in aanraking met voldoende bacteriën.
Ook keizersneden en frequent antibioticagebruik zijn een nekslag voor een gezonde start in het leven. Zeker als dit gevolgd wordt door het gebruik van poedermelk in plaats van moedermelk.

Er dient meer onderzoek te worden gedaan naar de positieve effecten van rauwe melkconsumptie, aangezien de literatuur overstelpt is met waarschuwingen over de gevaren van rauwe melk. In allerlei landen wordt daardoor de consumptie van rauwe melk verder belemmerd, terwijl onderzoek meer en meer laat zien, dat er grote voordelen te behalen zijn in de preventie van astma en allergieën in de wereld (en de daarmee samenhangende gezondheidskosten).

Ook de risico’s van consumptie van hygiënisch gewonnen rauwe melk en rauwmelkse producten, zoals kefir en boerenkaas, blijken zeer gering te zijn.