Mythologische Encyclopedie

Geschreven door Dr. A. van Anken

Gepubliceerd op 08-04-2020

AARDMANNETJES

betekenis & definitie

Aardgeesten van kleine gestalte, wier woonplaats onder de aarde is, of in de bergen. Zij worden voorgesteld als oude mannetjes, met een dik hoofd, lange baard en gekleed in grijze of blauwe kiel, een rode puntmuts op het hoofd.

Overdag zijn ze onzichtbaar, maar ’s avonds verraden ze hun aanwezigheid door het stoken van vuurtjes of door het geluid dat zij met hun smidswerk veroorzaken. Voor de mensen zijn zij dienstvaardig en behulpzaam, dankbaar voor bewezen diensten. Zij kunnen zich ook boosaardig tonen als men ze bedriegt.