Muziek

Muziek lexicon

Gepubliceerd op 15-06-2021

Dilettant

betekenis & definitie

Fr.; amateur. Hij, die een vak, in casu de toonkunst beoefent, zonder de noodzakelijke technische studies te hebben gemaakt.

Bijv. een instrumentalist, wien het aan vaardigheid, een zanger, wien het aan goede toonvorming en algemeen muzikale ontwikkeling, een componist, wien bet aan contrapuntische oefening, nauwkeurige kennis der instrumenten etc. ontbreekt.Soms staat de dilettant door aanleg, algemeene ontwikkeling, smaak en inzicht boven den vakman.