Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

Gepubliceerd op 14-11-2017

voortbewegen

betekenis & definitie

voortbewegen - onregelmatig werkwoord
uitspraak: voort-be-we-gen

1. op gang brengen en houden
♢ het schip wordt voortbewogen door een stoommachine
2. zich verplaatsen in een bepaalde richting
♢ een slang beweegt zich voort door te kronkelen

Onregelmatig werkwoord: voort-be-we-gen
ik beweeg voort (... ik voortbeweeg)
jij/u beweegt voort (... jij voortbeweegt)
hij/zij beweegt voort (... hij voortbeweegt)
wij/zij/jullie bewegen voort (... wij voortbewegen)
ik/jij/u/hij/zij bewoog voort (... ik voortbewoog)
wij/zij/jullie bewogen voort (... wij voortbewogen)
hij heeft voortbewogen
voortbewegend, voortbewegende