Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

Gepubliceerd op 30-11-2017

prijzen

betekenis & definitie

prijzen - onregelmatig werkwoord, regelmatig werkwoord
uitspraak: prij-zen

1. zeggen dat je ergens bewondering voor hebt
♢ de meester prijst Siebrand voor zijn inzet
1. je gelukkig prijzen
[vinden dat je gelukkig bent]
2. je ergens gelukkig mee prijzen
[er blij mee zijn]
3. iemand het graf in prijzen
[overdreven bewonderen, zodat het niet meer geloofwaardig is]
4. iemand de hemel in prijzen
[overmatig prijzen]

1. iets van een prijs voorzien
♢ de verkoopster prijst de nieuwe artikelen
1. zichzelf uit de markt prijzen
[te hoge eisen stellen, je prijs te hoog stellen]

Onregelmatig werkwoord: prij-zen
ik prijs
jij/u prijst
hij/zij prijst
wij/zij/jullie prijzen
ik/jij/u/hij/zij prees
wij/zij/jullie prezen
hij geprezen
de/het/een geprezen ....
prijzend, prijzende

Regelmatig werkwoord: prij-zen
ik prijs
jij/u prijst
hij/zij prijst
wij/zij/jullie prijzen
ik/jij/u/hij/zij prijsde
wij/zij/jullie prijsden
hij heeft geprijsd
de/het/een geprijsde ....
prijzend, prijzende

Synoniemen
complimenteren, roemen