Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

Gepubliceerd op 14-11-2017

2017-11-14

conventie

betekenis & definitie

conventie - zelfstandig naamwoord
uitspraak: con-ven-sie

1. wat men gewoonlijk doet of moet
♢ het hoort tot de conventies van dit land om de doden meteen te begraven
2. officiële overeenkomst tussen twee of meer landen
♢ de twee landen hebben een conventie gesloten

Zelfstandig naamwoord: con-ven-sie
de conventie
de conventies

Synoniemen
confederatie, gebruik, gewoonte, liga, mores, pact, verbond, verdrag, zede