Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

Gepubliceerd op 14-11-2017

beslechten

betekenis & definitie

beslechten - regelmatig werkwoord
uitspraak: be-slech-ten

1. er een eind aan maken
♢ de ruzie is uiteindelijk beslecht door de meester

Regelmatig werkwoord: be-slech-ten
ik beslecht
jij/u beslecht
hij/zij beslecht
wij/zij/jullie beslechten
ik/jij/u/hij/zij beslechtte
wij/zij/jullie beslechtten
hij heeft beslecht
de/het/een beslechte ....