Monuta Nederland

Monuta Nederland

Gepubliceerd op 03-05-2016

2016-05-03

Uitvaartverzorging

betekenis & definitie

Met uitvaartverzorging wordt het geheel aan handelingen verstaan die te maken hebben met het organiseren en uitvoeren van een uitvaart. In veel gevallen wordt de verantwoordelijkheid van de uitvaartverzorging uitgedragen naar een begrafenis- of uitvaartondernemer. Nabestaanden kunnen er ook voor kiezen om de uitvaartverzorging zelf op zich te nemen.

Nadat iemand is overleden, wordt er in de meeste gevallen een uitvaart georganiseerd. Tijdens de uitvaart kunnen nabestaanden en dierbaren afscheid nemen. De uitvaartverzorging is echter vaak behoorlijk veel werk. Om deze reden kiezen veel mensen er voor om de uitvaart te laten organiseren door een begrafenis- of uitvaartondernemer. Deze neemt de uitvaartverzorging op zich, waardoor men als nabestaande niet direct na het overlijden van een dierbare genoodzaakt is om allerlei taken op zich te nemen.

De uitvaartverzorging behelst doorgaans diverse, uiteenlopende taken. Zo is het ten eerste van belang dat de wettelijke bepalingen omtrent uitvaarten worden nageleefd en dat men achterhaalt op welke manier de kosten voor de uitvaart worden verdeeld. Indien de overledene een uitvaartverzekering had afgesloten, wordt een deel van de kosten van de uitvaart vergoed door de verzekeraar. Andere handelingen die bij een uitvaartverzorging horen zijn bijvoorbeeld, het opstellen van een rouwadvertentie en het sturen van rouwkaarten, het organiseren van passend transport van het lichamelijk overschot en het conserveren van de overledene.

Uitvaartverzorging gaat in veel gevallen, indien dit gewenst is, verder dan de uitvaart zelf. Het is gebruikelijk dat een uitvaartverzorger na een uitvaart nog een keer contact op neemt met de nabestaanden om te horen hoe het met hen gaat. Ook kan een uitvaartverzorger helpen bij het opstellen van dankbetuigingen voor diegenen die aanwezig waren tijdens de uitvaart of bijvoorbeeld helpen bij het regelen van een grafmonument of een bestemming voor de as in geval van een crematie.