Monuta Nederland

Monuta Nederland

Gepubliceerd op 17-11-2016

Uitvaartverzorger

betekenis & definitie

Een uitvaartverzorger is iemand die met het oog op commerciële doeleinden uitvaarten en alle betreffende handelingen hierin verzorgt. Een uitvaartverzorger wordt ook wel een uitvaartondernemer of begrafenisondernemer genoemd. Deze begrippen worden ook wel eens door elkaar gebruikt.

Wanneer iemand komt te overlijden, kunnen nabestaanden vaak hulp gebruiken. Een uitvaartverzorger kan helpen om de uitvaart te organiseren. Vanuit zijn professionele achtergrond weet een uitvaartverzorger veel over de opbaarlocaties, zoals een 24-uurskamer, en uitvaartlocaties. Ook kent hij de kerken, begraafplaatsen en crematoria. Samen met de familie spreekt de uitvaartverzorger de uitvaart door. Daarbij gaat het niet alleen om de dag van het afscheid zelf (rouwvervoer en catering), maar ook om bijvoorbeeld rouwkaarten, rouwbloemen en de uitvaartmuziek.

De werkzaamheden van een begrafenisondernemer hebben veelal betrekking op het controleren van de naleving van wettelijke verplichtingen omtrent de uitvaart alsmede het organiseren van deze uitvaart. Omdat een uitvaartverzorger opereert vanuit commerciële doeleinden, zijn er ook kosten aan zijn werkzaamheden verbonden. Wanneer de overledene een uitvaartverzekering had afgesloten, worden deze kosten vaak voor een deel vergoed. Dit kan in natura of in kapitaal. In het eerste geval zal de verzekeraar de uitvaart zelf verzorgen. In geval van uitkering in kapitaal, wordt een geldbedrag aan de nabestaanden gegeven, zodat deze zelf een uitvaart kunnen organiseren. Zij mogen dan zelf een uitvaartverzorger kiezen.

Bronvermelding