Monuta Nederland

Monuta Nederland

Gepubliceerd op 03-05-2016

2016-05-03

Depositofonds

betekenis & definitie

Een depositofonds is een niet structurele storting voor een uitvaart. Vaak stort men eenmalig, of wanneer men wilt, geld op het depositofonds. Dit bedrag wordt na het overlijden van iemand uitgekeerd aan de nabestaanden. Men kan op iedere leeftijd een depositofonds afsluiten.

Na het overlijden van iemand is het gebruikelijk om een uitvaart voor deze persoon te houden, waarbij familie en vrienden afscheid kunnen nemen. Een uitvaart kan erg duur zijn, daarom sluiten veel mensen een uitvaartverzekering af. Verzekeraars zijn echter vaak terughoudend in het aannemen van personen die op hun oude dag nog een uitvaartverzekering willen afsluiten. Als alternatief op een conventionele uitvaartverzekering is er daarom ook de mogelijk om een depositofonds af te sluiten. Met een depositofonds kan men eenmalig of vaker zoveel geld als men wilt storten en behoeve van de uitvaart. Het is niet mogelijk om periodiek geld te storten, men dient zelf te beslissen wanneer en hoeveel geld men vrij maakt voor een depositofonds. Vaak vraagt de uitvaartverzekeraar wel een minimum inleg voor een depositofonds, dit kan al een paar duizend euro zijn.

Een depositofonds heeft enkele voordelen ten opzichte van het sparen van geld voor een uitvaart op een eigen rekening. Zo is onder bepaalde voorwaarden het geld op een depositorekening tot een maximaal bedrag vrijgesteld van belasting en ontvangt men vaak meer rente dan voor een normale spaarrekening. Daarnaast kan men zelf kiezen hoeveel geld men inlegt voor een uitvaart, zo kan men bijvoorbeeld bij extra wensen ook wat extra geld vrij maken voor het depositofonds.

Er zijn vrijwel geen nadelen verbonden aan een depositofonds. Wanneer men hiervoor geld heeft vrijgemaakt, heeft men dezelfde opties met betrekking tot een uitvaart als bij een uitvaartverzekering. Men moet wel beschikken over het benodigde minimum geldbedrag.