Monuta Nederland

Monuta Nederland

Gepubliceerd op 14-12-2016

2016-12-14

Crematorium

betekenis & definitie

Een crematorium is een gebouw waar overledenen in een oven worden gecremeerd: de crematie. Daarmee is het een alternatief voor een begrafenis. In een crematorium kan de familie afscheid nemen met een dienst en koffietafel.

In een crematorium vindt vaak eerst een afscheidsdienst plaats, waarin ruimte is om het leven van een overledene te herdenken. Daarna kan de familie met de belangstellenden naar een aparte ruimte gaan voor een condoleance en/of koffietafel. Veel crematoria hanteren standaardtijden, waarbij de familie drie kwartier in de aula mag zijn en drie kwartier in de koffiekamer voor de condoleance en/of koffietafel.

De crematie, het verbranden van de uitvaartkist met daarin de overledene, vindt plaats in het crematorium. Soms mogen nabestaanden met de kist mee naar de ovenruimte. Als het technisch mogelijk is, mogen ze helpen bij het invoeren van de kist. Bij de verbranding zelf mag de familie niet aanwezig zijn. Een medewerker van het crematorium verzamelt de as zorgvuldig en bewaart dit in een asbus.

Na de crematie moet de asbus dertig dagen in de algemene nis blijven staan, zodat de nabestaanden kunnen bepalen wat ze met de as willen gaan doen. De familie mag de as ook niet bezoeken. De meeste crematoria sturen een brief met daarin informatie over wat de familie met de as kan gaan doen. In veel gevallen bieden crematoria daar ook mogelijkheden voor, zoals een urnenmuur (columbarium), strooiveld, urn of assieraad.

Bronvermelding