Zuiderwoude (gemeente Waterland) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan als veenontginning vanaf een kreekrug van de getijdegeul de Zwet. Eind 12de eeuw was hier een tufstenen kerkje.

Er vormde zich een lintbebouwing aan de Dorpsstraat langs de Zwet. Het dorp had te lijden van een dorpsbrand (1712) en overstromingen (1825 en 1916).

Zuiderwoude is een beschermd dorpsgezicht.