Zoutkeet in Alkmaar betekenis & definitie

De voorm. zoutkeet ‘De Eendracht’ (Schelphoek 18) is een tweelaags pand uit 1782 met een door lisenen gelede gevel en een groot rondboogvenster aan weerszijden van de ingang. De familie Bosman kreeg de zoutkeet in 1870 in handen en liet kort daarna een sober neoclassicistische directeurswoning (Schelphoek 16) bouwen.

Achter het gebouw staat een 19de-eeuwse fabrieksschoorsteen. In 1984 is het complex gerestaureerd.