Woonhuizen in Schermerhorn betekenis & definitie

Het dwarse huis Westeinde 38 meldt op een banderol het bouwjaar 1701. De middenpartij is hoger opgetrokken met een klokgevel, die is versierd met een gekleurde cartouche-omlijsting, gepolychromeerde festoenen als afdeklijst en een bekronend segmentvormig fronton.

Van kort na de dorpsbrand van 1699 dateert ook het diepe huis Westeinde 22 met tuitgevel. In 19de eeuw gebouwd zijn het kleine houten tuindershuis Zuidje 11 met bakstenen schouw en schoorsteen en het middenganghuis Westeinde 26 (1885). Opvallend metselwerk in expressionistische stijl vertonen de voorm. woon- en winkelpanden Oosteinde 10 en 23 (beide circa 1920).