Gepubliceerd op 02-01-2020

2020-01-02

Woonhuizen in Oudorp

betekenis & definitie

Uit de late 19de eeuw dateren het middenganghuis Herenweg 2 (1888) en de eenkamerwoning Herenweg 11. Iets jonger zijn Munnikenweg 1-7 (circa 1900) en de gepleisterde voorm. onderwijzerswoning Herenweg 86 (1922, J.H.

Tonnaer) met opvallende hoekvensterpartij. In 1941 werden enkele traditionalistische woonhuizen gebouwd ten behoeve van Helderse evacuées: Westerweg 32-52 (C.D. van Reijendam).

De burgemeesterswoning Herenweg 1 (A. Ham) dateert uit 1948.