Woonhuizen in Oudeschild betekenis & definitie

Voorbeelden van eenlaagse loodswoningen met een houten voorschot zijn De Ruyterstraat 45, 46, 101, 110 en 135; in opzet zouden ze uit de 18de eeuw kunnen dateren. De Ruyterstraat 85 bezit een 19de-eeuws ingezwenkt houten voorschot.

Van een ingezwenkte stenen lijstgevel voorzien is Het Buurtje 5 (derde kwart 19de eeuw). De notabelenwoning De Ruyterstraat 63 werd rond 1910 gebouwd en de woonhuizen Loodssingel 1-11 zijn een voorbeeld van volkshuisvesting uit 1935.