Woonhuizen in Egmond aan den Hoef betekenis & definitie

Het vroeg-17de-eeuwse diepe edelmanshuis Overkasteel (Slotweg 44) werd in 1835 verbouwd tot boerderij (‘Overslot’).

Mogelijk uit 1629 dateren de van smalle dakerkers met in- en uitgezwenkte topgevel voorziene woningen Slotweg 13-17. Het met robuuste gevelerker uitgevoerde dwarse huis Schoolstraat 8 heeft een 17de-eeuwse kern (gevelsteen ‘1639’ van elders afkomstig). Van 1743 tot 1751 was het de herberg ‘Het Wapen van Alkmaar’ (latere gevelsteen). Een 17de-eeuwse kern en een 18de-eeuws aanzien hebben de huizen Slotweg 4-12. Uit de 18de eeuw dateert het dwarse huis Weg naar de Oude Veert 5 met opzij een 17de-eeuws poortje. Rond 1825 werd Slotweg 9 tot pastorie verbouwd; de nieuwe pastorie Slotweg 11 verrees in 1906.

In een curieuze pseudo-17de-eeuwse stijl ontwierp antiquair J. Kraakman voor de kunstschilders J. Hitchcock en G. Melchers de atelierwoningen Julianaweg 23-25 (1901).