Woonhuizen in Den Oever betekenis & definitie

De voor het uitvoerend personeel van de Zuiderzeewerken opgetrokken houten dienstwoningen Oeverdijk 8-10 dateren uit circa 1925. Een voorbeeld van volkswoningbouw uit dezelfde tijd zijn de arbeiderswoningen Dijkstraat 1-35.