Winkel(gemeente Niedorp) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de middeleeuwen als veenontginning. In 1414 kreeg Winkel samen met Oude en Nieuwe Niedorp stadsrechten, maar deze waren louter bestuurstechnisch van aard. Winkel werd in 1519 grotendeels verwoest en had te lijden van een dorpsbrand in 1649. Een tweezijdige lintbebouwing vormde zich tussen de Herv. kerk (noordoosten) en het raadhuis (zuidwesten). In de 19de eeuw volgde bebouwing aan de Bosstraat en na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de zuidoostzijde uitgebreid.

Gepubliceerd op 30-05-2017