Windmolens in Amsterdam-Sloterdijk betekenis & definitie

Voor de bemaling van de Osdorper Binnenpolder diende de rond 1632 gebouwde poldermolen De 1200 Roe (Haarlemmerweg 701) , een met riet gedekte achtkantige grondzeiler. In 1768 als korenmolen gebouwd is de met riet gedekte achtkantige stellingmolen De Blom (Haarlemmerweg 465; sinds 1878 op zijn huidige plek).