Windmolens in Akersloot betekenis & definitie

Een met riet gedekte achtkantige grondzeiler is de uit 1589 daterende Noordermolen (Hoogegeest 47). Deze bemaalde samen met de Zuidermolen nu gemaal Limmen (Uitgeest) de Groot-Limmenpolder.

Van hetzelfde type is de in 2003-'04 herbouwde korenmolen De Oude Knegt (Pontweg Noord ong.).