Wieringerwerf (gemeente Wieringermeer) betekenis & definitie

Hoofddorp van de Wieringermeer, gesticht in 1936 aan de oostzijde van de Robbevaart. In 1941 kreeg dit door M.J.

Granpré Molière ontworpen dorp zijn huidige naam.Oorspronkelijk was het wat zuidelijker gepland, rond een als vluchtheuvel opgeworpen terp, maar vanwege de slechte ondergrond week men noordwaarts uit; het industrieterrein bleef wel aan de zuidzijde (Wieringerwerf-Zuid). De rechthoekige dorpsstructuur wordt bepaald door twee haaks gelegen brede groene assen (Terpstraat en Prof. Granpré Molière-straat) met op de hoek het domeinkantoor. Kerken accentueren de drie andere hoekpunten. Na de herbouw na inundatie in 1945 kreeg het dorp aan de noordzijde een raadhuis en een derde groene as (Brinkweg). De winkels bevinden zich aan de Terpstraat (oostzijde) en de Brinkweg (zuidzijde).

Het centrale sportveld is rond 1946 bebouwd (Patrijsstraat). Latere uitbreidingen zijn overwegend aan de oostzijde verwezenlijkt. Alle architectuur is traditionalistisch van vorm.