Wieringerwaard (gemeente Anna Paulowna) betekenis & definitie

Lintdorp, ontstaan in de in 1610-'12 bedijkte polder Wieringerwaard (destijds ook Nieuwe-Zijpe genoemd). De bebouwing concentreerde zich langs de (Noord en Zuid) Zijperweg.

De haaks hierop staande Molenweg leidde naar de in 1856 gemaakte coupure in de Noorddijk richting Anna Paulownapolder. Eind 19de eeuw kende het dorp enige welstand en werd het wel ‘de Pauwenstad’ genoemd.

De Doopsgez. kerk (1654) werd in 1924 afgebroken. Na de Tweede Wereldoorlog in Wieringerwaard aan de noordzijde uitgebreid.