Westzaan (gemeente Zaanstad) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de 12de eeuw als veenontginning. De langgerekte tweezijdige lintbebouwing van Westzaan is onder te verdelen in vijf buurten. Het noordelijke deel van de verspringende ontginningsas is het Middel- of Noordeinde. De sprong zelf wordt gevormd door de Weiver en ten zuiden daarvan liggen de Kerkbuurt, de bebouwing langs de J.J. Allanstraat en ten slotte het Zuideinde. De dorpskern bij de Kerkbuurt is zowel rond 1920 uitgebreid als na de Tweede Wereldoorlog. Westzaan is een beschermd dorpsgezicht.

Gepubliceerd op 30-05-2017