Westerland (gemeente Wieringen) betekenis & definitie

Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen op het voormalige eiland Wieringen. In de loop van de 19de eeuw verdichtte de bebouwing zich.

Aan de zuidzijde bij De Haukes ontstond enige bebouwing na de aanleg van een postbootsteiger (1874) en een haven (1890).