Westerhout in Beverwijk betekenis & definitie

(Westerhoutplein 4-5). Ter vervanging van het oude buitenhuis kwam in 1896-1901 voor jhr.

G.S. Boreel het huidige huis tot stand naar een neorenaissance-ontwerp van J.J. van Nieukerken (gewijzigd 1905-'06).

Kenmerkend zijn de ronde traptoren en de vooruitspringende gevelpartijen met trapgevels. Bij het huis horen de voorm. dienstwoningen Westerhoutweg 22 (1913) en Westerhoutweg 3 (1941).

De laatste is in opdracht van L.G. Boreel gebouwd als tuinmanswoning naar een traditionalistisch ontwerp van W.A. van Gogh.