Westerblokker (gemeente Hoorn) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de 11de eeuw als veenontginning. Het hier in de 14de eeuw gestichte regulierenklooster Nieuwlicht werd in 1572-'73 afgebroken.

Na de opheffing van de gemeente Blokker (1979) is het langgerekte lintdorp opgeslokt door de uitbreidingswijken van Hoorn.