Vogelenzang in Vogelenzang betekenis & definitie

(Bekslaan 14). Deze in de 17de eeuw gestichte buitenplaats bezit een statig tweelaags huis, dat kort na 1776 werd verbouwd voor Jan van Marselis.

De symmetrische voorgevel met licht risalerende middenpartij heeft een omlijste venster- en deurpartij en een eenvoudige klok in Lodewijk XVI-vormen als bekroning. Bij de achtergevel is asymmetrisch een avant-corps van drie traveeën geplaatst.

Het interieur bevat diverse authentieke onderdelen, waaronder 18de-eeuwse stucplafonds, een keukeninrichting en een oude kelder.Met behoud van oudere formele elementen is de vroeg-landschappelijke parkaanleg rond 1785 tot stand gekomen, waarschijnlijk naar plannen van Johan Georg Michael, en begin 19de eeuw vermoedelijk door J.D. Zocher sr. verder verlandschappelijkt. Rond de moestuin loopt een gedeelte van een 18de-eeuwse tuinmuur. Daartegen staat een 19de-eeuwse druivenkas en verder zijn er een 19de-eeuwse orchideeënkas en een koude bak. Op het terrein staan dienstwoningen uit de late 18de eeuw (Bekslaan 2 en 10), het begin van de 19de eeuw (Bekslaan 12) en omstreeks 1850 (Bekslaan 16-18). Uit 1852 (gedenksteen) stamt het stalgebouw (Bekslaan 16a). In de duinen staat een 18de-eeuws voorm. jachthuis (Vogelenzangseduinweg 5).