Velsen-Noord in Velsen betekenis & definitie

Dit dorpsdeel aan de noordzijde van het Noordzee Kanaal is vooral tot ontwikkeling gekomen na de stichting van de Hoogovens (thans Corus) in 1918. Het fabriekscomplex beslaat nu het hele gebied tussen dorp en kust.

Velsen-Noord is in Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd. J.

Stuyt ontwierp de neoromaanse R.K. St.-Josephkerk (Grote Hout- of Koningsweg 16).Deze driebeukige basilicale kruiskerk met halfronde apsis, uitgebouwd portaal en een terzijde geplaatste toren met gedrukt tentdak, kwam tot stand in 1907-'08 (koor en transept) en 1927-'28 (schip en toren). Opvallend zijn de blauw-witte tegelfriezen. Het interieur bevat muurschilderingen van F. Loots (1917-'19) en cassetteplafonds (hersteld na brand in 1973). Een kruiskerk met dakruiter is de voorm. Geref. kerk (Grote Hout- of Koningsweg 37) uit circa 1935.

Op het immense fabrieksterrein van de Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken (Wenckebachstraat 1) staat het in 1947-'51 naar ontwerp van W.M. Dudok opgetrokken hoofdgebouw, bestaande uit een hoofdvleugel en enkele dwarsvleugels. Dit indrukwekkende bouwwerk heeft een staalskelet en vliesgevels van glas en strengperssteen. Over de weg is een poortgebouw gebouwd met drie glazen gangen boven elkaar. Van de door H. Rood ontworpen P.E.N.-elektriciteitscentrale (Staalhavenweg) uit 1932 resteren nog enkele oorspronkelijke gebouwen.