Veiligheidsinstituut in Amsterdam betekenis & definitie

Het voorm. Veiligheidsinstituut (Hobbemastraat 22-24) is een drielaags pand in ‘Um 1800’-stijl, gebouwd in 1912 naar plannen van Ed.

Cuypers ter huisvesting van het in 1891 opgerichte Veiligheidsmuseum met ‘Voorwerpen ter Voorkoming van Ongelukken en Ziekten in Fabrieken en Werkplaatsen’. Dit door de Rijksverzekeringsbank betaalde instituut werd later het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden.

Sinds 1991 dient het gebouw als dependance van het Rijksmuseum. In het kader van Het Nieuwe Rijksmuseum zal achter de voorgevel een ateliergebouw worden ingericht naar ontwerp van A.

Cruz en A. Ortiz.