Veemarkt en abattoir in Amsterdam betekenis & definitie

De veemarkt en abattoir (Veemarkt 83-95 e.o.) werden in opdracht van de gemeente tussen 1883 en 1887 aangelegd naar plannen van E. Damen en A.C.

Boerma tussen de Nieuwe Vaart en de Cruquiusweg. Het complex is na sluiting (1975) in 1984 verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouw.

Behouden zijn het nu als koffiehuis dienende centrale gebouw met klokkentorentje, uitgevoerd in rijke chaletstijl, evenals de portierswoningen aan weerszijden van het toegangshek en diverse personeelswoningen aan de Veelaan.