Van de voorm. Herv. kerk in Diemen betekenis & definitie

van Oud-Diemen (bij Ouddiemerlaan 164), herbouwd na brand in 1642 en gesloopt in 1807, resteren de laat-middeleeuwse fundamenten. Het gedeelte daarbinnen diende als kerkhof en vanaf 1840 begroef men ook daarbuiten.

Ter plaatse van het oude koor staat een gepleisterd baarhuis (circa 1840) met houten klokkentorentje. Daarin hangt een door Cyprianus Crans gegoten klok (1753).