Van de in 1967 gesloopte Herv. kerk in Bovenkarpsel betekenis & definitie

(Hoofdstraat 2) resteert de later met hout omklampte toren met koperen tentdak bij het gebouw ‘De Driesprong’. Deze in de kern uit 1855 daterende toren bevat een door Geert van Wou en Johannes Schonenborch gegoten klok (1518).