Twisk(gemeente Noorder-Koggenland) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de 11de eeuw als veenontginning op de kreekrug die van Abbekerk naar Medemblik loopt. Het dorp wordt in 1311 voor het eerst vermeld en kreeg in 1414 als onderdeel van de ‘Stede Abbekerk’ (Abbekerk, Twisk, Midwoud en Lambertschaag) louter bestuurstechnische stadsrechten.

Het Bennemeer aan de zuidwestzijde werd in 1633-'43 drooggemalen. Door de goede weidegronden ontstonden rijke boerderijen.

Omdat de verkaveling niet loodrecht op de ontginningsas staat, zijn ook boerderijen en de woonhuizen schuin geplaatst ten opzichte van de weg. Op een kleine naoorlogse woonwijk na, heeft er zich geen komvorming voorgedaan in dit lintdorp.

Twisk is een beschermd dorpsgezicht.