Tuindorp Frankendaal in Amsterdam betekenis & definitie

Tuindorp Frankendaal (Maxwellstraat e.o.), ook wel Jeruzalem genoemd, werd in 1947-'51 ontwikkeld door B. Merkelbach en Ch.J.F.

Karsten in samenwerking met M.A. Stam en voor de verkaveling mevr.

J.H. Mulder.

De indeling met in elkaar grijpende L-vormige blokken rond hoven en de opzet met lage hoekwinkels diende later als voorbeeld voor de uitbreidingen in de westelijke tuinsteden van Amsterdam. De tuinaanleg werd ontworpen door mevr.

M. Ruys.

De bebouwing bestond uit bijna achthonderd duplexwoningen, waarvan een deel later tot eengezinswoningen werd samengevoegd.