't Zand (gemeente Zijpe) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de 17de eeuw in het noordelijke deel van de Zijpe- en Hazepolder (1596-'97). De aanleg van het Noordhollands Kanaal (1821-'24) zorgde voor enige groei van dit overwegend katholieke dorp.

Na de Tweede Wereldoorlog is 't Zand aan de oostzijde enigszins uitgebreid.