Straatmeubilair in Laren betekenis & definitie

Op de Brink staat een natuurstenen waterpomp met gebeeldhouwde reliëfs (Ed. Jacobs), opgericht in 1907 ter ere van de kunstschilder en grondlegger van de Larense School A.

Mauve. Eveneens op de Brink staat de natuurstenen Van Wulven Bank (circa 1910), een gedenkbank naar plannen van W.

Hamdorff.