Stations in Amsterdam-Sloterdijk betekenis & definitie

Ten behoeve van de westtak van de Schiphollijn zijn in 1983-'86 drie stations tot stand gekomen. H.C.H.

Reijnders ontwierp het drielaagse station Sloterdijk (Radarweg ong.).Het laagste niveau wordt gevormd door de perrons van de oost-west lopende spoorlijnen naar Haarlem en Zaandam, het middelste niveau omvat de stationshal met voorplein en op het hoogste niveau bevinden zich de perrons van de noordzuid lopende Schiphollijn. Dit in 1997 gewijzigde station verving een station uit 1956. Het voorm. station De Vlugtlaan (Burg. De Vlugtlaan ong.) en station Lelylaan (C. Lelylaan ong.) zijn viaductstations naar plannen van R.M.J.A. Steenhuis.