Spanbroek (gemeente Opmeer) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de middeleeuwen als veenontginning. In 1414 kreeg Spanbroek stadsrechten, maar deze waren louter bestuurstechnisch van aard.

Er vormde zich een tweezijdige lintbebouwing en in de 19de eeuw volgde bebouwing aan twee haakse verbindingswegen richting Opmeer, waaraan het na de Tweede Wereldoorlog is vastgegroeid.