Scholen in Volendam betekenis & definitie

De voorm. R.K. lagere St.-Jozefschool (St.-Jozefstraat 2), gebouwd in 1913 als vierklassige school, dient nu als verenigingsgebouw. De voorm. R.K. lagere Pius X-school (W.J. Tuijnstraat 19; circa 1915) en de bijbehorende vleugel aan de Zeestraat (circa 1925; ingang Dwarsstraat 2) zijn eveneens als verenigingsgebouw in gebruik. De voorm. openbare lagere school (bij Burg. Kolfschotenplein 1) is een eenklassige school uit circa 1920.

Gepubliceerd op 30-05-2017