Scholen in Vijfhuizen betekenis & definitie

In gebruik als dorpshuis is de voorm. openbare lagere school ‘De Waterwolf’ met onderwijzerswoning (Kromme Spieringweg 436; 1866). Bij de Augustinuskerk staat de voorm.

R.K. lagere school met onderwijzerswoning (Kromme Spieringweg 400; 1923, A. van Schaik).