Scholen in Oostzaan betekenis & definitie

De openbare lagere school 't Noordervelt (De Haal 44) is een drieklassig schoolgebouw uit circa 1900. Uit 1929 dateert de voorm. openbare lagere Kerkbuurtschool (Kerkbuurt 7), een T-vormig tweelaags pand met aangebouwd gymnastieklokaal.