Scholen in Krommenie betekenis & definitie

Uit circa 1920 dateert de voorm. Chr. lagere school (Dr. Kuijperkade 5), een U-vormig gebouw met aan weerszijden een ingang. De voorm. openbare lagere school (Zonnelaan 2), een langgerekt gebouw in zakelijkexpressionistische stijl met blokvormig trappenhuis en aangebouwde gymzaal, is rond 1930 gebouwd.

Gepubliceerd op 26-05-2017