Scholen in Krommenie betekenis & definitie

Uit circa 1920 dateert de voorm. Chr. lagere school (Dr.

Kuijperkade 5), een U-vormig gebouw met aan weerszijden een ingang. De voorm. openbare lagere school (Zonnelaan 2), een langgerekt gebouw in zakelijkexpressionistische stijl met blokvormig trappenhuis en aangebouwde gymzaal, is rond 1930 gebouwd.