Scholen in Bloemendaal betekenis & definitie

Uit 1833 dateert het gepleisterde tweelaagse gebouw met lage uitbouwtjes van de voorm. diaconieschool (Kerkplein 25). Sobere eclectische vormen vertoont het in 1879 gebouwde pand van de voorm. naai-, brei- en bewaarschool (Boslaan 26), gesticht door het echtpaar Borski-Sillem. De lagere school van de Bloemendaalsche Schoolvereniging (Lage Duin en Daalseweg 17) is een U-vormig tweelaags pand uit 1902 naar een rationalistisch ontwerp van J. Ingenohl.

Dit gebouw werd in 1933 volgens plannen van J. Mulder en J.A. van Asdonk gewijzigd en uitgebreid met onder meer een gymnastieklokaal. Andere U-vormige schoolgebouwen zijn de eenlaagse Chr. lagere school (Bos en Duinlaan 1; 1909, J. Wolbers) en de tweelaagse, in Nieuw Historiserende stijl ontworpen, voorm. M.U.L.O.-school (Vijverweg 31; 1911, gewijzigd 1925). Sobere expressionistische vormen vertoont de R.K. lagere St.-Theresiaschool (Dennenweg 14; 1925, J. van Santen), een zesklassige middengangschool met aangebouwd gymnastieklokaal. De voorm. openlucht Montessorischool (Vijverweg 27) voor lager en voorbereidend onderwijs kwam in 1930 tot stand naar een functionalistisch ontwerp van J.H. Groenewegen. In 1936 werd aan de achterzijde een rond lokaal toegevoegd. De T-vormige openbare lagere Bornwaterschool (I. Bispincklaan 1; 1935, J. Mulder en J.A. van Asdonk) is een zakelijk-expressionistisch schoolgebouw met stalen ramen.

Gepubliceerd op 26-05-2017