Scholen in Bergen betekenis & definitie

De drieklassige openbare lagere school Dr. Van Peltlaan 5 (circa 1920) is ontworpen door C. Schuitemaker. De naar plannen van Th.J. Lammers gebouwde V-vormige Bosschool (Rondelaan 29; 1925) is na brand verhoogd. Expressionistische details vertoont de wit geschilderde L-vormige openbare lagere school Spaansepad 1 (1931). J.C. Leijen ontwierp zowel de zesklassige V-vormige R.K. St.-Adelbertusschool (St.-Adelbertuslaan 3; 1930) als de forse Landbouwhuishoudschool (Loudelsweg 38; 1932), nu A. Roland Holstschool.

Gepubliceerd op 26-05-2017