Scholen in Amsterdam (Nieuwendam) betekenis & definitie

Uit circa 1880 dateert de voorm. drieklassige openbare lagere school Brede Kerkepad 3. Voorbeelden van door de Dienst Publieke Werken ontworpen openbare lagere scholen in expressionistische stijl met hoge kap zijn Het Vogelnest (Mussenstraat 26; 1921) en het voorm. schoolgebouw Schermerstraat 15 (1924-'25, P.L. Marnette). Tweelaags en uitgevoerd met plat dak zijn de expressionistische scholen Nachtegaalstraat 157 (1916) en De Waddenschuit (Beijerlandstraat 2; 1927).

C.B. Posthumus Meyjes was verantwoordelijk voor de Chr. lagere school Kalkoenstraat 11 (1923) en mogelijk ook voor de kubistisch-expressionistische Chr. lagere school Wognumerplantsoen 2-4 (1925). Verder ontwierp hij de Vijfde Ambachtsschool (Meeuwenlaan 132; 1930) als een L-vormig gebouw met ingang en hoger opgaand trappenhuis op de hoek (nu Bredero-college). Ernaast staat de Huishoud- en Nijverheidsschool (Meeuwenlaan 134-136; 1939, A.J. van der Steur en G.H. Kleinhout).

Gepubliceerd op 22-05-2017