Scholen in Amsterdam betekenis & definitie

Openbare lagere scholen in zakelijk-expressionistische stijl naar plannen van de Dienst Publieke Werken zijn de tweelaagse dubbele school Papaverhoek 1-3 (1923-'24), nu schildersvakschool, de tweelaagse school Kometensingel 189 (1926) en de Prinses Julianaschool (Meteorensingel 38; 1926) met gymnastieklokaal. De laatstgenoemde school is ontworpen door Th.J.

Lammers (D.P.W.).